Ljudlära för högtalarsystem

LJUDKRISTALLEN – så uppnås det kristallklara ljudet

Högtalaren placeras i en så kallad baffel som är en tjock stabil spånskiva eller plywoodskiva. Ljudet kommer ut på baffelns undersida och in i rummet. Ljudet kommer även ut på baffelns ovansida men får inte komma in i rummet. Det kräver någon form av låda på baksidan. 

Baksidan kläs in i en låda bestående av tjocka spånskivor eller plywoodskivor. Viktigt är att inga parallella ytor får finnas för att förhindra stående vågor inne i lådan. Lådan måste ha en stor volym för att slippa kompromissen med en basreflexkanal. För en 12 tums bashögtalare krävs minst 200 liter (dm3).

Ljudet sprids ut i rummet optimalt som ur ett exponentialhorn liknande en trumpet eller tratten från en gammaldags vevgrammofon. För att göra det på enklaste och snyggaste sättet är rummet anpassat med ett antal vinklar för att få ljudet, som en ”ljudkon”, att sprida sig ut i rummet. Se LJUDKRISTALLEN.  Källa: Acoustics of small rooms, av Mendel Kleiner och Jiri Tichy.  CRC Press 2014. (ISBN 978-1-138-07283-1).

Det går tyvärr inte att göra en enda högtalare med jämn frekvensgång från 10 Hz till 30 000 Hz. Ljudet måste delas upp i olika frekvensband, en högtalare för varje frekvensband för att slippa interferensvågor. 

Vi väljer en 12 tums högtalare för basen 10-120Hz förslagsvis ETON 12-680:62 Hex. Varför så lågt som 10Hz?  Det går inte att höra men upplevs som vibrationer i bröstkorgen!

För mellanregister väljs två högtalare, en för varje stereokanal, 120 – 2000 Hz, förslagsvis Accuton C173-6-096E.

För diskanten väljs två högtalare, en för varje stereokanal, 2k – 30 kHz förslagsvis Accuton BD 30-6-036.

Nu får vi ett ljudåtergivningssystem för 10 – 30 000 Hz med minimal distorsion och därmed ett kristallklart ljud.

Hur skall nu alla 5 högtalarna drivas optimalt? Ett alternativ är en monsterförstärkare för drygt 100 000 kr med ett avancerat passivt delningsfiltersystem som med stor svårighet kan fås faslinjärt.

Det andra alternativet är att driva varje högtalarelement med var sin slutförstärkare och ett analogt aktivt faslinjärt delningsfilter (24dB/oktav) mellan förförstärkaren och slutstegen. Se DELNINGSFILTER. Med det här alternativet uppnås ett faslinjärt system.

Basförstärkaren är förslagsvis DAYTON SA1000, endast byggd för att driva en bashögtalare från 10-200Hz. En kompromisslös designa vars elektronik direkt drivar bashögtalaren utan mellanliggande kondensatorer och spolar, vilket skapar en perfekt ljudåtergivning. Den har ett inbyggt notchfilter för att minimera egenresonansfrekvensen för LJUDKRISTALLENS stomme.

Mellanregister högtalarna drivs av en effektförstärkare i mellanklassen (ca 10 000 kr) t ex NAD C275BEE. Förstärkaren behöver bara ”arbeta” inom frekvensområdet 120 – 2000 Hz vilket inte är några som helst problem för en sådan förstärkare. Då uppnås en extrem låg distorsion i det frekvensområdet.

Diskantelementen drivs med en två kanals rörförstärkare. Här kommer rörförstärkaren till sin rätt! Den slipper förstärka ljud under 1000 Hz.

Med detta högtalarsystem i LJUDKRISTALLEN får Du ett enastående analogt ljud till en mycket rimlig kostnad. Du sitter i högtalaren och inte bredvid högtalarna. Välkommen hem till min sommarstuga för att lyssna så får Du själv uppleva det kristallklara ljudet.