ATTEFALLSHUS

Konstruktion LJUDKRISTALLEN

Very high WAF (Wife Acceptance Factor)
  • Polerad 7 ton tung betongplatta, för stabilitet, på cellplast isolering. El-golvvärme 2000W. 
  • Heltäckningsmatta för akustiks dämpning av ljudreflexer.
  • Trästomme med isolering, träpanel utvändigt och invändigt för bra akustik.
  • Tjärpappstak Shingle som utgör tyngd för baksidan av högtalarlådorna.
  • Valfri placering av dörr och fönster.
  • Ventilation passiv, med vinddriven snurra vid taknock. 
  • El- anslutning, trefas 400V och 3x16A. 
  • Två faser för golvvärme 2000W. En fas för ljud och ljus.
  • Optisk fiber rekommenderas för maximal dataöverföring vid on-line spel.

Finns som byggsats eller helt färdigmonterat som ett Attefallshus. Kan modifieras så att det ansluter till boningshuset, vilket kräver bygglov.

Ljudrum

Är designat för bästa möjliga rumsakustik med exklusiva högtalarelement. Se datablad för varje högtalarelement. BAS    MELLANREGISTER    DISKANT

Ett fjärde ordningens analogt faslinjärt delningsfilter delar upp signalen i tre frekvensband:   

Bas 10 – 120 Hz, Mellanregister 120 – 1800 Hz, Diskant 1800 – 30 000 Hz. Se DELNINGSFILTER för mer detaljerad information.

Det finns endast ett högtalarelement för varje frekvensband för att inte interferens ska uppstå. Högtalarlådan för bas och mellanregister sitter stabilt inbyggda i takstolarna. Bashögtalaren sitter i mitten så att basljudet sprider sig på ett växande sätt ut i rummet, basen känns i hela kroppen. Den triangelformade baslådan som inte har några parallella ytor är på 270 liter.  Det innebär att inga kompromisser med en basreflexanordning behöver göras. Mellanregisterhögtalarna sitter i var sin triangelformade låda på 170 liter. Ingen basreflex. Det fysiska avståndet mellan bas- och mellanregisterhögtalaren är en halv våglängd vid delningsfrekvensen 120Hz för att bibehålla faslinjariteten. Bashögtalaren är polvänd (180 grader) vilket i princip ger en hel våglängd mellan bas- och mellanregisterhögtalarna.

Både diskant och mellanregisterhögtalarna sitter längst ut för maximal stereoeffekt. De riktar ljudet som en ljudkon ut i rummet för maximal och likformig spridning. Avståndet mellan diskant- och mellanregistret är en hel våglängd vid delningsfrekvensen 1800 Hz för bibehållen faslinjaritet. För surroundljud finns motsvarande högtalarsystem i nockgavelns andra sida.

Du sitter alltså i högtalaren och inte utanför.

Det behövs en förstärkare (ingår ej) för varje högtalarelement. Här rekommenderas en subwoofer effektförstärkare (t ex DAYTON SA1000) för basen med inbyggt notchfilter för att ta bort egenresonansfrekvensen i Attefallshusets trästomme.

Hemmabio

Med detta enastående surroundljud behövs en bildskärm eller antal bildskärmar för 180 graders bildyta. Bildskärm och centerhögtalare ingår ej. 

Allt är möjligt för en superb hemma bioupplevelse!

Ljus

Vid varje långsida mellan vägg och tak, samt i taknocken, finns en LED RGB list. Med en inbyggd kontrollenhet kan väljas vilken önskad färg rummet kan få. Dessutom kan ljuset styras med musiken eftersom ljudet redan är uppdelat i olika frekvensband.

Rött för bas, grönt för mellanregister och blått för diskant. Ljussystemet är galvaniskt skilt från ljudsystemet.

Dataspel

Önskas en avancerad dataspelslokal så är detta Multimedia rum a la Attefall idealiskt.

En speluppsättning med bildskärm i varje kortsida för ett intensivt dataspelande.

Dans

Om familjen med vänner vill roa sig med dans är detta en ypperlig multimedia lokal med både ljud och ljus. En dröm för varje DJ.