OM MIG

Stephan Mangold

Mina föräldrar flyttade till Burträsk i Sverige som arbetskraftsinvandrare från det krigsskadade Europa. Jag fick växa upp under goda fredliga förhållanden och utvecklas i ett fritt land där de stora frågorna kunde ta plats. Min nyfikenhet togs på allvar och stimulerades av både mor och far. 

Redan som liten fick jag en riktig skruvmejsel och min far kom med alla möjliga föremål som jag fick skruva sönder. Det var gamla kontakter, en gammal radio och en telefon. Min far uppmuntrade alla sorters lekar av teknisk karaktär. Kanske var det en kompensation för att han själv inte kunde bli ingenjör som planerat och gå i fars fotspår. Kriget kom emellan och där gällde det att överleva. I stället var det jag som skulle föra traditionen vidare och studera vid en teknisk högskola. Idag är jag mycket tacksam för fars uppmuntran och mors humanistiska grundsyn.

Jag utbildade mig till civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers i Göteborg. Där genomförde jag tvärvetenskaplig forskning tillsammans med audiologiska avdelningen på Sahlgrenska sjukhuset och psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Forskningen gick ut på att utveckla en programmerbar hörapparat. Det resulterade i patent bildande av ett groddföretag som så småningom blev uppköpt av 3M koncernen. Blev docent i Innovationsteknik 1993 och sadlade om.

Grundade Experimentum, ett Science Center, som senare kom att uppgå i Universeum i Göteborg. Boken är en sorts förlängning och fördjupning av de experiment som utgjorde kärnan i Science Centret.

I mitten av 1990-talet, under arbetet med Experimentum, träffade jag Ann Marie Israelsson som då var föreståndare vid Teknikens Hus, ett Science Center i Luleå. Hon föreslog att jag skulle skriva en ny fysikbok med utgångspunkt i konkreta experiment och illustrationer från Experimentum. Under alla dessa år har jag funderat på utformningen av den här boken som, med ett bildspråk och i stort sett utan matematik, kan förklara den komplicerade nya fysiken. Har alltid varit intresserad av kaosteori, relativitetsteori och kvantteori och läst många böcker och artiklar om dessa ämnen. Har fascinerats av hologram och hur de fungerar. Det har blivit drivkraften att skiva denna bok i ett större perspektiv med de olika paradigmskiftena och hur allt kan hänga ihop i det holistiska paradigmet som vi nu befinner oss i.