DELINGSFILTER

DELNINGSFILTER
Framsidan av delningsfiltret

ANALOGT

Delningsfiltret är helt analogt dvs ingen digital signalbehandling.

Signalen blir analog från vinylspelaren till högtalarelementen.

Vad som kommer in i delningsfiltret kommer ut ur filtret med 

samma amplitud för de tre olika frekvensbanden. Filtret är 

suveränt för att användas i ett helt analogt HiFi system.

FASLINJÄRT

Baksidan av delningasfiltret

Att delningsfiltret är faslinjärt innebär att signalen har samma

fas på signalutgångarna då in sinuston sveps över frekvensområdet 

10 Hz till 30 000 Hz. Det blir ingen fas distorsion mellan de olika

frekvensbanden. Varje filterblock består av fyra högkvalitativa 

kondensatorer där varje kondensator vrider signalen 90 grader. 

Tillsammans vrider kondensatorerna signalen 360 grader vilket 

signalmässigt blir ett helt varv eller en period av sinusvågen. 

Jämförs utsignalerna från varje frekvensband så ligger signalerna 

i fas vilket skapar ett faslinjärt högtalarsystem.

Kretskort

Kretskortets ovansida

Varje filterblock har designats med minimala signalvägar mellan de 

olika komponenterna, fem operationsförstärkare, tio motstånd och 

fyra kondensatorer. Just nu är kretskortet så designat att inget kan 

ställas in eller förändras via olika typer av reglage. 

Delningsfrekvenserna ligger på 120 Hz och 1800 Hz. Andra

delningsfrekvenser kan enkelt göras genom att ändra värdet på de

fyra kondensatorerna. Vid beställning av MANGOLDFILTRET

vänligen ange vilka delningsfrekvenser som önskas. 

Delningsfiltret är helt DC-kopplat men kan göras AC-kopplat genom 

att plocka bort kortslutningsbyglarna vid ingång- och utgångs-

kondensatorerna. Det medför dock att faslinjariteten inte kan 

garanteras.