BOK

En populärvetenskaplig bok om den ”nya” fysiken i det holistiska paradigmet som vi nu lever i. Boken handlar om kaosteori, relativitetsteori, hologramprincipen och kvantteori som beskrivs med ett bildspråk och i stort sett utan matematik. Ett avslutande kapitel om en filosofisk betraktelse av verkligheten med sju olika filosofiska kartor. Texten är varvad med självbiografiska avsnitt.

Korridoren i sommarstugan i Norsesund. Sju filosofiska kartor av verkligheten.

Artikel i Alingsås Tidning 2021-02-11