PRODUKTEN

Attefallshuset LJUDKRISTALLEN stiliserad och sett uppifrån.

Du sitter alltså inne i högtalaren och inte utanför!

Konstruktion av LJUDKRISTALLEN

  • Polerad 7 ton tung betongplatta, för stabilitet, på cellplast isolering.
  • El-golvvärme 2000W.
  • Heltäckningsmatta för akustiks dämpning av ljudreflexer.
  • Trästomme med isolering, träpanel utvändigt och invändigt för bra akustik.
  • Tjärpappstak Shingel som utgör tyngd för baksidan av högtalarlådorna.
  • Valfri placering av dörr och fönster.
  • Ventilation passiv, med vinddriven snurra vid taknock.
  • El- anslutning, trefas 400V och 3x16A.
  • Två faser för golvvärme 2000W. En fas för ljud och ljus.
  • Optisk fiber rekommenderas för maximal dataöverföring vid on-line spel.

Finns som byggsats eller helt färdigmonterat som ett Attefallshus. Kan modifieras så att det ansluter till boningshuset, vilket kräver bygglov.

Ljudrum

Är designat för bästa möjliga rumsakustik med exklusiva högtalarelement. Se datablad för rekommenderade högtalarelement. BAS    MELLANREGISTER    DISKANT

Ett fjärde ordningens aktivt analogt faslinjärt delningsfilter som delar upp signalen i tre frekvensband, 24dB/oktav:

Bas 10 – 120 Hz, Mellanregister 120 – 1 800 Hz, Diskant 1,8 – 30 kHz.

Det finns endast ett högtalarelement för varje frekvensband för att inte interferens ska uppstå. De slutna högtalarlådorna för bas och mellanregister sitter stabilt inbyggda i takstolarna. Bashögtalaren sitter i mitten så att basljudet sprider sig på ett växande sätt ut i rummet. Basen känns i hela kroppen. Den triangelformade slutna baslådan som inte har några parallella ytor är på 350 liter.  Det innebär att inga kompromisser med en basreflexanordning behöver göras. Mellanregisterhögtalarna sitter i var sin triangelformade sluten låda på 150 liter. Ingen basreflex och inga parallella ytor. Det fysiska avståndet mellan bas- och mellanregisterhögtalaren är en halv våglängd vid delningsfrekvensen 120Hz för att bibehålla faslinjariteten. Bashögtalaren är polvänd (180 grader) vilket i princip ger en hel våglängd mellan bas- och mellanregisterhögtalarna.

Både diskant och mellanregisterhögtalarna sitter längst ut för maximal stereoeffekt. De riktar ljudet som en ljudkon ut i rummet för maximal och likformig spridning. Avståndet mellan diskant- och mellanregistret är en hel våglängd vid delningsfrekvensen 1800 Hz för bibehållen faslinjaritet. För surroundljud finns motsvarande högtalarsystem i nockgavelns andra sida.

Det behövs en förstärkare (ingår ej) för varje högtalarelement. Här rekommenderas en subwoofer effektförstärkare (t ex DAYTON SA1000) för basen med inbyggt notchfilter för att ta bort egenresonansfrekvensen i Attefallshusets trästomme.

Hemmabio

Med detta enastående surroundljud behövs en bildskärm eller antal bildskärmar för 180 graders bildyta. Alternativt kan en dataprojektor hängas upp i en av takbalkarna. Bildskärm eller dataprojektor och centerhögtalare ingår ej.

Allt är möjligt för en superb hemma bioupplevelse!

Ljus

Vid varje långsida mellan vägg och tak, samt i taknocken, finns en LED RGB list. Med en inbyggd kontrollenhet kan väljas vilken önskad färg rummet kan få. Dessutom kan ljuset styras med musiken eftersom ljudet redan är uppdelat i olika frekvensband.

Rött för bas, grönt för mellanregister och blått för diskant. Ljussystemet är galvaniskt skilt från ljudsystemet. 

Dataspel

Önskas en avancerad dataspelslokal så är detta Multimediarum a la Attefall idealiskt. En speluppsättning med bildskärm i varje kortsida för ett intensivt dataspelande.

Yoga

Är någon eller några i familjen som utövar Yoga så är rummet idealiskt utformat för detta. Välj din musik och ljussättning för en skön Yoga stund.

Dans

Om familjen med vänner vill roa sig med dans är detta en ypperlig multimedia lokal med både ljud och musikstyrt ljus. En dröm för varje DJ.